Bolkhaugen

Sted
Stjørdal
År
2000
Kunde
Kirke- /Undervisnings- og Forskningsdepartementet (KUF) v/Terra Eiendomsutvikling AS